top of page

香港工商日報


中華民國廿六年五月九號
丁丑年三月廿九日 星期日

第三張第三版

00003.jpg
00002.jpg
00001.jpg

本港童軍總監

函請勸銷加冕紀念冊

並請踴躍參觀童軍表演

​英國童軍總會香港分會、爲英皇加冕期內、童軍勸銷紀念冊籌集款項、以撥充善舉事、致函本社、代向社會人士請求屆時踴躍輸將贊助、該函乃由香港童軍總監侯利華領銜者、原文如下、「公啓者、自敝會去年舉行年會時、蒙何東爵紳慨捐港幣一千元、以充撥還本會廿餘年前購置柴灣訓練營欠款之一部、鄙人深爲感激、竊幸本港童軍事業之進展、已深博得社會人士之愛護、何東爵紳之首倡義舉、行將使社會人士紛起效尤、踴躍輸將、奈本會欠下賬目尚達五千餘元之譜、訓練貧苦兒童、雖爲本會素志、然力與願違、殊堪痛惜、查本會一切措施、素未敢自詡、以圖沽譽、今藉加冕期內、本會轄下二十七旅童軍、在各熱心爲少年事業、義務救勞之領袖指揮下、將盡其已往熱誠、爲社會服役、屆時本港童軍將與英帝屬各地童軍、於十二、十三、十四三日、同時沿街勸捐英皇加冕紀念冊、並定於十四日下午三時、在跑馬地香港會球場、聯合本港女童軍、舉行慶祝英皇加冕表演大會、是會籌備經時、內容秩序尚稱豐富、堪值一觀、敬希各界仕女屆時臨場指導、場內將不設勸捐、但倘蒙愛護、隨時予敝會以物質上或精神上之匡助、無論大小、敝會當一體歡迎、一一登報鳴謝、以酬雅意也、是所至懤、又關於本港童軍於十二、十三、十四三日舉行沿街售賣英皇加冕紀念冊一事、屆期凡担任售賣之童軍人員、一律皆穿着童軍制服、佩帶證章、以爲標記、並携鐵罐一個、以便顧客投欵入內、尚希各界人士照值給足、以省找贖之勞、該項紀念冊每本售價港幣二元、售得款項、除重要支銷外、概彙集政府轉撥入英皇紀念信托基金內、以充善舉、兜售區域、將以本港及尖沙咀兩碼頭、花園道、山頂纜車站及會景巡行所過之街道爲限、屆時尚希各界人士踴躍購買是幸、

bottom of page