top of page

工商日報


中華民國卅六年四月十九日

星期六

第一張第三頁

00022.jpg
00021.jpg

童軍今日大會操

歡送楊慕琦總督

【專訊】全港童子軍千餘人,將於今日下午四時,齊集於公園舉行聖佐治大會操,作爲表示歡送童軍總領袖楊慕琦爵士卸任離港之意,屆時楊爵士將親臨檢閱,參加童軍計有小狼隊、童軍隊、羅浮隊等達千餘人,儀式隆重,爲本港光復後之童軍會操盛舉。檢閱儀式經編定如下:㊀全體肅立。㊁奏中英國歌。㊂升中英國旗。㊃港督檢閱。㊄港督頒贈紀念獎品。㊅小狼隊歡呼軍律及誓詞。㊆港督致訓。㊇童軍總監侯利華致營詞。㊈全體童軍三呼領袖萬歲。㊉港督離塲,全體童軍繞塲一週後。

bottom of page