top of page

工商日報

中華民國卅六年四月二十九日
星期二

第一張第三頁

00030.jpg
00029.jpg

童軍領袖執照

今日頒發

​【本港訊】香港童軍總會,定今日下午八時半,假座聖約翰堂頒發各旅童軍領袖執照。該執照係由倫敦總會世界童軍領袖羅云禮爵士簽署寄來,并由香港總領袖港督楊慕琦爵士簽名後,由總監侯利華會督頒發。同時并頒發第二期領袖訓練班証書。

bottom of page