top of page

工商日報


中華民國卅九年一月二十九日
星期日

第六頁

00020.jpg
00017.jpg

童軍會修建會址

昨舉行賣物會

募得善欵二萬餘元

【專訊】國際童子軍協會香港分會,頃爲花園道新建總會樓房籌欵起見,昨日下午三時在花園道瑪利操塲舉行賣物籌欵大會。下午三時正,孟雪夫中將與香港童軍會長摩士爵士抵達會塲,當由童子軍香港區長余子洲等向前致敬,旋余區長陪同巡視儀仗隊。孟司令身着灰色西裝,頻向各位童軍致問寒暄,狀至愉快。巡視畢乃與摩士爵士開始巡閱各攤位,並在擲箭及擲球檔遊戲一番,巡視一週完畢後,三時半乃離去。

 按此次義賣會籌備多日,經英軍當局贊助借用操塲,復蒙各界捐贈禮品近兩千元,捐欵約四千元,此外摩士氏並捐欵一萬元,加以當日入塲券及義賣收入,全部欵項可能達二萬餘元。據香港童軍會義務司庫溫安道君談稱:童軍總會原在花園道陸軍總部內,因地址不敷應用,故在花園道纜車站附近修建目下大樓,共耗資兩萬餘元。

 又昨日參加義賣攤位之童軍旅共計卅九單位,攤位總數共卅二處,九龍童軍第十七旅——本年港督童軍隊,負責籌辦攤位四處,爲全塲最精采者。聖類斯中學軍樂隊在塲中央演奏音樂,助興不少。除戶外攤位外,中央華人學校童軍第十五旅負責,室內並有㗎啡室及茶舞。全部節目至夜晚十時止,計前往參加之來賓約萬人,周壽臣爵士亦曾蒞會,情緒歡樂。

​ 又香港童軍會自本年二月一日起,總會會址,將遷往花園道山頂纜車站東北方之「摩士屋」內,電話爲三八三六五,辦公時間照舊。

00019.jpg
00018.jpg

圖片說明

​ 香港童軍義賣會中孟雪夫中將向儀仗童軍談話時情形,其右側爲香港區長余子洲氏,其後爲摩士氏  (本報記者)攝

bottom of page