top of page

工商日報


中華民國四十年九月二十五日

星期二

第六頁

00011.jpg
00010.jpg
00009.jpg

出席國際童軍大露營

香港代表隊返抵港

大會中所獲獎品將舉行展覽

【新亞社】出席奧大利「莎爾堡」五十三國國際童軍大會,及參加倫敦國際童軍大露營之香港童軍代表隊,已於昨晨乘「歌賦」號輪返抵本港。

 代表隊隊員何兆熙、陳永佳、陳隸榮、龍達信、梁耀高、余沛楷、黎玉書等七名,由領隊韓志海(九龍區童軍區長)領導返抵本港,香港童軍總會代總監駐港皇家海軍中校顯華神甫、訓練總監盧孟煊、黃泥涌總監黃康偉、副總監羅君福、香港區總監余子洲等多人,均到碼頭歡迎,九龍第三十五旅童軍,並派出代表賴國富、戴志良、林國柱、林元秋、吳國良等,向該旅童軍梁耀高獻以銀鼎一座,以誌渠等此行之盛舉。

 香港童軍代表隊一行,於本年七月間離港首途出發,彼等此次曾經英、法、奧、瑞等各國,沿途經七大港口,訪問沿途所經之各地童軍集團,成爲本港童軍之「宣傳大使」,渠等雖經旅途勞頓,惟各人仍甚有精神及愉快表現充溢。

 據代表隊之領隊韓志海(九龍區童軍區長)對記者稱:此次香港童軍代表團出席世界童軍大露營,旅途極爲愉快,香港童軍得與世界各國童軍聚首,誠爲一大快事,香港童軍沿途都受到各地人士熱烈歡迎,世界各地童軍對於香港如此一個小地方,而於獲悉香港童軍的組織發展情形後,都對香港童軍運動之發達表示讚許。該團此次在各地出席參加無次數的會議,並曾得無數的紀念品,此次紀念品將併同各項照片以及出席大露營獎品,一併於日後在香港舉行一個展覽會,俾便使本港關心該團人士對該團一行多所認識。

 又悉:香港童軍代表團一行,於返港途中,曾接受各路經地方之童軍組織招待及歡迎,渠等於本月十八日經抵星加坡時,領隊之韓志海曾被邀請在電台作公開廣播,對此行情况向該地華僑及童軍作一簡短報導。本港童軍總會當局,亦預定在兩星期後開一聯合歡迎會,特爲向代表隊表示歡迎。

bottom of page