top of page

華僑日報


一九五一年九月廿五日

夏曆辛卯年八月廿五日 星期二

第三張第二頁

00013.jpg
00014.jpg

筲箕灣區

已有童軍組織

  前日慈幼學校來稿稱:「該校籌組童軍,已申請登記,又謂筲箕灣區各中小學校,目前尚未有一校組有童軍」云。昨香港第三十四旅童軍來函,謂筲箕灣區除該旅外,尚有香港第二十六旅(文華中學)之組織。用特更正。

bottom of page