top of page

華僑日報

中華民國四十一年公曆一九五二年十二月二日
夏曆壬辰年十月十六日 星期二

第四張第一頁

00034.jpg
00033.jpg

慈幼童軍

新團員宣誓

  筲箕灣慈幼中小學校童子軍團,本學期又增加新血輪數人,新團員宣誓禮儀,昨(卅)日上午在校舉行。副團長曾昌保,參加港童軍代表團,往澳洲參加童軍大露營,首途在卽,該校童軍將舉行叙餐歡送。

bottom of page