top of page

華僑日報

中華民國四十一年公曆一九五二年十二月四日
夏曆壬辰年十月十八日 星期四

第一張第四頁

00052.jpg
00051.jpg

英童軍總監

視察南約童軍

  (特訊)英國童軍總監威爾遜,定四日下午二時半,陪港方柯總監,往元朗墟南約童軍總會視察,並檢閱該區童軍,屆時所屬各該區之各學校旅團童軍,均到塲參加。(聯)

bottom of page