top of page

華僑日報

中華民國卅六年十月廿六日
夏曆丁亥年九月十三日 星期日

第壹張第四頁

00067.jpg
00066.jpg

廿八旅童軍

二次露營

​  香港童子軍第二十八旅,即陶淑中學童子軍,昨星期六,由旅長馬榮洪率領前往荃灣露營,該校並派教師陳賢豪陳廣沂偕行。該旅露營,今爲第二次,第一次則于暑期前露營柴灣訓練成績甚佳,頗得一般人士嘉許。至未隸童軍之小學生,昨又有百餘名由各級主任率領旅行風景區。

bottom of page