top of page

華僑日報


一九五O年十一月六日

夏曆庚寅年九月廿七日 星期一

第二張第四頁

00002.jpg
00001.jpg

海童軍渡海泳

​香港第一旅海童軍,於本日(十一月五日),舉行首屆渡海泳,參加隊員共十三名。全體於下午三時四十五分在九龍太古碼頭前下水。當時水流甚急,向西而流。終點爲灣仔告士打道海軍俱樂部碼頭,全程約一千七百餘碼,首名岑鋼實,於四時二十分抵達,時間三十五分。拋離次名張炳桑,約十餘碼遠,第三名單家榮,隨後而至。除三名隊員中途上艇外,其餘俱能泳畢全程。

bottom of page